BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Bằng cách đăng ký và sử dụng dịch vụ KUDOS, nhập các dữ liệu cá nhân của bạn vào hệ thống của chúng tôi, bạn cam kết đồng ý để KUDOS lưu giữ, khai thác và xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ theo Chính sách và Điều khoản sử dụng của KUDOS.

KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
KUDOS có thể lưu trữ, khai thác và xử lý các dữ liệu cá nhân vì các mục đích sau:

-Thông tin chi tiết về tài khoản của người dùng cuối bao gồm tên đăng nhập, ngày sinh, tên và email của cha mẹ hoặc người bảo trợ, số điện thoại, thông tin tài khoản Facebook hoặc ảnh đại diện của người sử dụng
-Dữ liệu cá nhân được sử dụng để theo dõi việc sử dụng KUDOS, ví như như địa chỉ IP
-Những nội dung đóng góp cho KUDOS của bạn có thể được lưu trữ trong dữ liệu cá nhân
-Dữ liệu cá nhân được sử dụng để gửi thông báo cập nhật ứng dụng. Đồng thời dữ liệu cá nhân cũng được dùng để cảnh báo hoặc ngưng quyền sử dụng đối với tài khoản KUDOS
-Dữ liệu cá nhân được khai thác nhằm đáp ứng các yêu cầu trợ giúp của người dùng

CHỨC NĂNG GIÁM SÁT CỦA PHỤ HUYNH
Khi bạn gửi bất cứ nội dung nào cho KUDOS, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ nhận được email thông báo. Họ có thể truy cập vào tài khoản KUDOS của bạn và xoá những nội dung không phù hợp.

BẢO MẬT DỮ LIỆU
KUDOS thực hiện chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân rất nghiêm túc và sử dụng công nghệ hiện đại để thực hiện chính sách bảo vệ thông tin. KUDOS xây dựng chính sách bảo vệ hợp lý để tránh tình trạng truy cập thông tin trái phép.

SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ
KUDOS sẽ sử dụng đối tác thứ 3 để cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ người sử dụng.

COOKIES
KUDOS sử dụng COOKIES. COOKIES là một tập tin có chứa định dạng bao gồm một chuỗi các chữ cái và số được gửi bởi một máy chủ lên web và được lưu giữ bởi trình duyệt trên ổ cứng của bạn. Tập tin này sẽ được nhận dạng và gửi lại máy chủ để xác định và theo dõi các trình duyệt trên web.

KUDOS sẽ sử dụng số liệu thống kê tổng hợp trên các dữ liệu để đánh giá tình trạng sử dụng KUDOS nhằm hoàn thiện các chức năng và tối đa hoá tính hiệu quả của dịch vụ.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH
Các chính sách và điều lệ trong KUDOS liên tục được xem xét, thay đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng. Chúng tôi liên tục cập nhật chính sách bảo mật và bạn vui lòng theo dõi trang web của chúng tôi để cài đặt phiên bản mới nhất.

LIÊN LẠC
Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về Chính sách bảo mật hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của KUDOS, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau legal@kudos.ai.

Kudos & Co, Inc. 470 Ramona St. Palo Alto CA 94301, USA.