SÄKERHET OCH SEKRETESS

Privacy Policy
Följande policy är ursprungligen författad på engelska och finns att ta del av på www.kudos.ai. I den utsträckning nedan angivna policy kan anses avvika från den betydelse som följer av den på engelska författade policyn, ska den engelska lydelsen äga företräde.

Säkerhet och sekretess
Genom att använda KUDOS och ange dina personuppgifter, bekräftar du att du godkänner Kuddle’s användning, lagring och hantering av dina personuppgifter i enlighet med denna policy och Kuddle’s användarvillkor.

Användning av personuppgifter och information
KUDOS förbehåller sig rätten att använda, lagra och hantera följande uppgifter för angivna ändamål:

-Uppgifter för att avsluta användarkonto (användarens namn, födelseuppgifter, förälders/vårdnadshavares namn, användarens och förälderns/vårdnadshavarens e-mejladress, telefonnummer, uppgifter om användarkonto på Facebook, användarens bild etc),
-datainformation för att spåra användningen av KUDOS, såsom t.ex. IP-adresser,
-det innehåll som användaren har delat på KUDOS, vilket kan innehålla personuppgifter/information,
-uppgifter för att kunna skicka meddelanden/notifications beträffande applikationen (inklusive avstängning från KUDOS eller avslutande av användarkontot), samt
-personuppgifter för att kunna tillhandahålla hjälp och service.

Vårdnadshavares tillsynsmöjligheter
När du laddar upp innehåll, t.ex. en bild, på KUDOS kommer din förälder/vårdnadshavare att få ett meddelande i vilket föräldern/vårdnadshavaren blir informerad om vad du har laddat upp på KUDOS. Föräldern/vårdnadshavaren har tillgång till ditt användarkonto och kan radera innehåll som du laddar upp.

Datasäkerhet
KUDOS lägger stor vikt vid säkerhet avseende såväl personuppgifter som information och använder sig av olika säkerhetsåtgärder, inklusive brandväggar, för att skydda informationen. KUDOS har vidtagit åtgärder som säkerställer att systemen är skyddade mot intrång.

Användning av inhyrda tjänster
KUDOS använder sig av tjänster från utomstående leverantörer för att förse KUDOS med underhåll, support och service.

Cookies
KUDOS använder sig av s.k. cookies. En cookie är en fil som innehåller en ”rad” av bokstäver och siffror som skickas från en web server till en web browser och som lagras i av browsern på din hårddisk. Filen skickas sedan tillbaka till servern varje gång som browsern ber om att få tillgång till en sida från servern. Systemet gör det på så vis möjligt för web servern att identifiera och följa web browsern.

KUDOS använder sig av insamlad datastatistik i syfte att skapa sig en uppfattning om hur KUDOS används samt för att kunna förbättra funktionerna och prestandan.

Policy-förändringar
Som i alla rättsområden utvecklas lagar och praxis avseende säkerhet och sekretess ständigt. KUDOS strävar efter hög standard och säkerhet och vi kommer därför att kontinuerligt se över vår policy och våra förfaranden. Det är därmed möjligt att denna policy kan komma att omarbetas och uppdateras, vilket innebär att vi vill be dig om att besöka denna sida med jämna mellanrum och ta del av den senaste versionen.

Kontakt
Om det uppstår några frågor om denna policy eller hur vi hanterar personuppgifter och information, är du välkommen att kontakta oss på legal@kudos.ai.

Kudos & Co, Inc. 470 Ramona St. Palo Alto CA 94301, USA.