BRUKERVILKÅR

På KUDOS kan du dele dine morsomste og kuleste øyeblikk med dine venner og familie. Du kan laste opp bilder, se dine venners profiler, følge med på hva Kodi driver med og utforske en verden av digital deling.
Dine bilder kan kun sees av dine venner som du har akseptert.

Du må love:
-At du kun publiserer dine egne bilder eller bilder du har fått lov av andre å publisere
-At du aldri publiserer bilder av andre mennesker uten tillatelse fra dem
-At du aldri mobber eller trakasserer andre
-At du leser våre Brukervilkår

Brukervilkår
Tilgang til nettstedet KUDOS og KUDOS App’en (heretter i fellesskap omtalt som “KUDOS”) leveres av Kudos & Co, Inc. 470 Ramona Street, Palo Alto, CA, 94301 (company number: 5663341) i henhold til følgende vilkår:

1. Ved å bruke KUDOS samtykker du til å bli bundet av disse Brukervilkårene. Vilkårene gjelder fra første gang du går inn på KUDOS eller bruker KUDOS. Hvis du ikke samtykker til å være bundet av disse vilkårene, må du ikke bruke vår hjemmeside, App eller andre tjenester fra oss.

2. KUDOS kan når som helst endre vilkårene ved å offentliggjøre endringene på nettsiden og App’en. Hvis du fortsetter å bruke KUDOS etter at ny endringer er offentliggjort, blir du bundet av de nye vilkårene.

Bruk av KUDOS
3. Hvis du er under 13 år, må dine foreldre/foresatte gi deg tillatelse til å bruke KUDOS fullt ut og vi kan samtykke til det. Hvis din foreldre/foresatte ikke aksepterer dette, kan du bare bruke KUDOS på en slik måte at andre ikke kan se dine bilder og annet innhold. Hvis du er 13 år eller eldre kan du få full tilgang til KUDOS uten tillatelse fra foreldre/foresatte.

4. Du kan ikke publisere, kopiere, laste opp eller ned, kringkaste, eller på annen måte offentliggjøre eller bruke KUDOS-innhold til annet enn ditt personlige, ikke-kommersielle bruk. Du han heller ikke lage avledet produkt fra KUDOS-innhold og bruke dette til annet enn ditt personlig, ikke-kommersielle bruk.

5. Gjennom disse Brukervilkårene samtykker du til kun å bruke KUDOS til lovlig aktivitet og på en måte som ikke krenker rettighetene til noen andre. Mobbing, trakassering, skade andre eller å forstyrre informasjonsflyten i KUDOS er ikke tillatt.

Bidrag til KUDOS
6. Det å laste opp et bidrag på KUDOS, for eksempel fotografier, bilder, grafikk, video, audio eller tekst, medfører at bidraget kan gjøres tilgjengelig i KUDOS for de som har tilgang til dine bidrag. Hvis du ikke aksepterer dette, må du ikke laste opp eller publisere bidraget til KUDOS.

7. Gjennom å laste opp og publisere et bidrag på KUDOS garanterer du at ditt bidrag:
-er ditt eget originale bidrag og at du har rett til å dele det på KUDOS;

eller hvis det ikke er ditt eget originale bidrag;
-at den som har rettighetene til bidraget har samtykket til at du publiserer det på KUDOS;
-og at det ikke krenker noens rettigheter;
-og at det ikke er ærekrenkende, diskriminerende, mobbende, trakasserende, truende eller skremmende;
-og at det ikke bryter lovgivning.

8. Husk at du ikke skal laste opp eller publisere bidrag på KUDOS som viser andre mennesker uten at de har samtykket til det. Hvis personen(e) som vises ikke er myndige må foreldrene/den foresatte til personen(e) også samtykke.

9. KUDOS kan overvåke, fjerne, redigere eller blokkere bidrag eller kontoer som har innhold som krenker disse Brukervilkårene. Hvis du ser innhold som du tror er i strid med Brukervilkårene så meddel dette til KUDOS på legal@kudos.ai.

10. KUDOS er ikke forpliktet til å lagre dine bidrag på permanent basis. Du bør derfor lage dine egne sikkerhetskopier av bidragene som du publiserer på KUDOS.

Ansvarsbegrensning
11. KUDOS, og all informasjon, navn, bilder, foto, logoer og ikoner på KUDOS leveres “som de er” og uten noen som helst forsikring eller garantier, dog forutsatt at en slik begrensing er tillatt.

12. KUDOS kan inneholde linker til andre nettsider. Når du bruker disse linkene og havner på andre nettsider, så vær klar over at vi ikke kontrollerer disse sidenes innhold eller produkter. Det gjelder selv om sidene kanskje også inneholder vårt navn eller logo. Vi er heller ikke ansvarlige for den personvern policy disse sidene følger.

13. KUDOS fraskriver seg herved alt potensielt ansvar for tap eller skade, tap av goodwill eller omdømme, tap av data, tap av fordeler eller muligheter, indirekte tap eller følgeskader som følge av eller knyttet til bruk av KUDOS.

Åndsverk
14. KUDOS navn, image og logoer er beskyttet av copyright (opphavsrett) og varemerkebeskyttelse. Intet innhold i KUDOS eller disse Brukervilkårene innebærer noen lisens eller rett til å bruke dette i kommersiell sammenheng.

Generelt
15. KUDOS kan inneholde reklame og markedsføring. Alt slikt materiale skal imidlertid være i overensstemmelse med våre kjerneverdier. Alt KUDOS gjør skal være til barns beste.

16. Vi vil kun bruke personopplysninger i overenstemmelse med vår Personvern policy.

17. Hvis noe i disse Brukervilkårene skulle vise seg ikke å være tillatt eller ugyldig eller på annen måte ikke gjennomførbart på grunn av lovgivning, skal allikevel resten av Brukervilkårene være i kraft og bindende.

18. Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med USA sitt lovverk.