PERSONVERN

Personvern
Gjennom din bruk av KUDOS og ved å registrere dine personopplysninger, samtykker du til KUDOS’ bruk, lagring og behandling av dine personopplysninger i henhold til herværende retningslinjer og KUDOS’ brukervilkår.

Bruk av personopplysninger
KUDOS kan bruke, lagre og behandle følgende personopplysninger til følgende formål:
-Sluttbrukers kontodetaljer (navn, fødselsdato, navn påforeldre/foresatte, brukers og foreldres/foresattes epostadresse, telefonnummer, Facebook konto o.l og bilde av bruker)
-Dine KUDOS bidrag og KUDOS innhold som kan inneholde personopplysninger
-Personopplysninger for å spore bruk av KUDOS, slik som IP adresse, osv.
-Personopplysninger for å sende meldinger vedrørende applikasjonsoppdateringer (herunder opphør av sluttbrukers konto og fratreden fra KUDOS)
-Personopplysninger for å svare på henvendelser og support

Foreldrekontroll
Hver gang du legger ut bidrag på KUDOS vil din foresatte motta en melding hvor han/hun får kopi/informasjon om det bidraget du har lagt ut på KUDOS. Din foresatte vil ha tilgang til din konto, og vil kunne slette dine bidrag eller innhold.

Datasikkerhet
KUDOS tar datasikkerhet meget alvorlig og bruker sikkerhetsteknologi, herunder brannvegger for å beskytte informasjonen. KUDOS har rutiner for å sikre at våre systemer er beskyttet mot uautorisert tilgang.

Bruk av tjenesteleverandører
KUDOS vil bruke tredjepart-tjenesteleverandører som leverer vedlikeholds- og støtte-tjenester til KUDOS.

Cookies
KUDOS bruker cookies. En cookie er en datafil som kan identifisere (en bokstav- og nummerrekke) og som sendes av en web server til en nettleser og som lagres på harddisken. Datafilen sender deretter informasjon tilbake til web serveren hver gang nettleseren etterspør en side fra serveren. Dette gjør det mulig for serveren å identifisere og spore nettleserens aktivitet.

KUDOS vil kun bruke aggregert statistikk knyttet til dataene. Dette gjøres for å få informasjon om hvordan KUDOS brukes og for å kunne forbedre funksjonalitet og ytelsene.

Endringer av retningslinjene
Personvernregler og bruk av disse er under kontinuerlig utvikling og KUDOS ønsker å holde en høy standard. Vår policy og rutiner er derfor under stadig gjennomgang. Fra tid til annen kan vi derfor komme til å oppdatere herværende personvernpolicy. Vi ber om at du sjekker denne siden med jevne mellomrom for å se vår nyeste versjon.

Kontakt
Hvis du har spørsmål vedrørende våre retningslinjer for personvern eller behandling av personopplysninger kontakt oss gjerne på legal@kudos.ai.

Kudos & Co, Inc. 470 Ramona Street, Palo Alto, CA, 94301, USA.